Kursy na sztucznej ściance

Od ……………….do ……………. zapraszamy na Kursy Wspinaczki na Sztucznej Ściance w Rzeszowie.

 Kurs trwa 3 dni – godziny popołudniowe.

Zadanie kursu: przygotowuje do samodzielnego korzystania ze sztucznych obiektów wspinaczkowych.

Warunki uczestnictwa w kursie: ukończone 18 lat lub  w przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów).

Ilość szkolonych: na jednego instruktora do czterech osób.

Dni i godziny spotkań na ściance ustalamy indywidualnie.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu kursant otrzymuje certyfikat jego ukończenia.

Zgłoszenia prosimy wysyłać drogą mailową na adres: at@adrenalina-team.pl

W zgłoszeniu prosimy podać: imię nazwisko, pesel,  telefon, mail.

Minimalny wiek uczestników:  10 lat.

Program kursu:

a. zapoznanie ze sztuczną ścianą, budowa, punkty asekuracyjne, stanowiska do wędki, zasady bezpieczeństwa
b. podstawowe informacje o sprzęcie: liny i repsznury, uprze biodrowe, karabinki i ekspresy, przyrządy asekuracyjne (dowolny rodzaj kubka lub płytka opcjonalnie grigri), najważniejsze parametry, oznaczenia atestów, zastosowanie
c. zasady asekuracji: zapięcie uprzęży, przywiązanie do niej liny, obsługa przyrządu asekuracyjnego, asekuracja na
wędkę, asekuracja dolna, właściwa postawa asekurującego, technika wpinek, podtrzymywanie (asekuracja)
bulderującego, prowadzenie liny, nauka odpadnięć
d. węzły i ich zastosowanie: ósemka, flagowy, półwyblinka
e. nauczanie techniki wspinania (wykorzystanie chwytów i stopni, ustawienia ciała: pozycja frontalna i boczna,
wspinaczka statyczna i dynamiczna, poruszanie się w terenie przewieszonym)